პერსონალური ინფორმაციის შემადგენლობა

ჩვენ შესაძლოა მოვიპოვოთ თქვენზე ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი, სქესი, მისამართი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, IP მისამართი, მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ადგილმდებარეობა და ა.შ. ვებ-გვერდს, apgparts.ge, არ გააჩნია წვდომა ანგარიშსწრებისას გამოყენებულ საგადახდო ბარათებზე. ბარათით ანგარიშსწორებისას ხდება გადამისამართება პარტნიორი ბანკის დაცულ გვერდზე, რომელიც მთლიანად პასუხისმგებელია ამ ინფორმაციის დაცვაზე.

დაბრუნების პოლიტიკა​

ნებისმიერ მომხმარებელს, ფიზიკურ პირს, შეუძლია ისარგებლოს, „ეიპიჯის“  მაღაზიაში , შეძენილი ნივთის/მომსახურების დაბრუნების უფლებით, ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან 2 კალენდარული დღის განმავლობაში, ქვემოთ მითითებული წესების დაცვით.

ნივთის დაბრუნების ღირებულების გადახდას უზრუნველყოფს მომხმარებელი.

იმ შემთხვევაში, თუ ნივთ(ებ)ს ჩაბარების მომენტში აღენიშნებათ რაიმე სახის ხარვეზი, მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა დააფიქსიროს პრეტენზია კომპანიის ქოლ-ცენტრში ან გამოაგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.